Tag Archives: tinh than lam viec

Thì ra đây là 5 nguyên nhân “giết chết” tinh thần làm việc của bạn

Tinh thần làm việc ảnh hưởng rất lớn đến kết quả công việc, kết quả công việc lại là yếu tố chính được cấp trên xem xét để tăng lương hoặc đưa bạn vào danh sách tiến cử thăng chức. Tuy nhiên, hầu hết những người làm văn phòng đều công nhận rằng việc giữ… Read More »