Tag Archives: interview

3 MẸO NỘP HỒ SƠ VÀ PHỎNG VẤN VIEC LAM THÊM

Không giống như tìm việc làm fulltime, khi nộp hồ sơ để xin việc làm thêm thì bạn sẽ được phỏng vấn ngay lập tức chứ không cần phải chờ đợi lâu như các công việc fulltime. Bời vì các công việc làm thêm không cần yêu cầu các kỹ năng và kiến thức gì đặc… Read More »