Tag Archives: công sở

Làm sao để đối phó với tiểu nhân nơi công sở?

Công sở cũng như bao môi trường khác, luôn có người tốt kẻ xấu. Người ngoài nhìn vào thường thấy họ có chung một mục đích, chung lợi ích. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng giữa các nhân viên luôn tồn tại sự mâu thuẫn lợi ích. Không phải ngẫu nhiên mà môi trường… Read More »