Cách hủy một cuộc phỏng vấn

Bạn đã nhận được lời mời phỏng vấn cho một trong những đơn xin việc của bạn – xin chúc mừng! Nhưng do một số trường hợp không lường trước được – hoặc một sự thay đổi của trái tim – bạn có thể làm cho nó đến cuộc phỏng vấn nữa. Vậy bạn làm… Read More »