Category Archives: Uncategorized

8 Việc làm IT lập trình có mức lương cao

Lập trình viên nhiều kinh nghiệm là một trong những lĩnh vực trong ngành công nghệ được trả lương cao nhất trong thị trường hiện nay. Các kỹ năng chuyên ngành như phát triển ứng dụng di động hoặc kinh nghiệm lập kế hoạch nguồn lực cho doanh nghiệp (ERP) có thể giúp nâng cao… Read More »

Làm việc trong một công ty Nhật Bản

Giờ làm việc Rất ít người giới hạn ngày làm việc của họ trong giờ làm việc được chỉ định (tức là 9-5). Mặc dù văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức cụ thể đó sẽ đưa ra những quy định bất thành văn liên quan đến giờ làm việc, tôi biết rằng nó thường… Read More »