Category Archives: Kỹ năng mềm

Cập nhật và chia sẽ các kỹ năng mềm hữu ích cho ứng viên và nhà tuyển dụng. Giup cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên có được các kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình phỏng vấn và tìm việc làm

Các nguyên tắc cần biết với Start up

Các công ty mới phát triển mạnh về sự đổi mới. Nếu bạn muốn đưa ra ý tưởng chiến thắng cho một công ty mới, bạn sẽ cần thiết lập cho mình thành công bằng cách học cách phân tích thị trường và xác định khoảng cách về nhu cầu của người tiêu dùng, sau… Read More »