Category Archives: Kỹ năng mềm

Cập nhật và chia sẽ các kỹ năng mềm hữu ích cho ứng viên và nhà tuyển dụng. Giup cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên có được các kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình phỏng vấn và tìm việc làm

Cách đánh giá năng lực nhân viên với mô hình

Năng lực có 2 định nghĩa phổ biến hiện nay: Định nghĩa theo trường phái của Anh (ASK) và định nghĩa theo trường phái của Mỹ. > Lạ đời với chiến lược tuyển dụng kì lạ giúp start-up “lên như diều gặp gió” > 3 lý do không thể ngờ khiến bạn liên tục rớt… Read More »