Author Archives: Vu Duong

Làm thế nào thành công với công việc mới

Nếu bạn đã trải qua quá trình tuyển dụng gồm 1 hành trình tìm việc làm từ lúc nộp CV xin việc ứng tuyển, cho đến các vòng phỏng vấn, và nhận được thư mời làm việc chính thức. Thì ngày đầu tiên đi làm tại môi trường làm việc mới hẳn sẽ rất quan… Read More »