Làm việc trong một công ty Nhật Bản

Giờ làm việc Rất ít người giới hạn ngày làm việc của họ trong giờ làm việc được chỉ định (tức là 9-5). Mặc dù văn hóa doanh nghiệp trong tổ chức cụ thể đó sẽ đưa ra những quy định bất thành văn liên quan đến giờ làm việc, tôi biết rằng nó thường… Read More »

Các nguyên tắc cần biết với Start up

Các công ty mới phát triển mạnh về sự đổi mới. Nếu bạn muốn đưa ra ý tưởng chiến thắng cho một công ty mới, bạn sẽ cần thiết lập cho mình thành công bằng cách học cách phân tích thị trường và xác định khoảng cách về nhu cầu của người tiêu dùng, sau… Read More »