CPO là gì? Nhiệm vụ và yêu cầu đối với một CPO

I. CPO là gì? CPO (Chief Production Officer) có nghĩa là Giám đốc sản xuất, là người chịu trách nhiệm cho hoạt động sản xuất diễn ra đúng kế hoạch, dựa trên năng lực sản xuất hiện tại của công ty và các đối tác trong chuỗi cung ứng, đáp ứng đúng yêu cầu về chất lượng sản phẩm.… Read More »

Những ngành nghề triển vọng trong tương lai

Được làm việc trong những ngành nghề hot nhất hiện nay là một trong những mơ ước của hầu như tất cả các bạn trẻ. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những ngành nghề có triển vọng trong tương lai để giúp các bạn có thêm cho mình định hướng hữu ích cho sự… Read More »